علل رکود جلسات شورای معلمان:

 - عدم باور در برخی از مدیران به تاثیر شوراها

- نداشتن برنامه ریزی و کم محتوایی جلسات

- عدم اداره صحیح جلسات

- مناسب نبودن زمان و مکان برگزاری جلسات

- عدم رعایت نظم وانظباط از سوی برخی از مدیران

- عدم توجه به توانایی معلمان ومتکلم وحده بودن مدیران عدم ارائه ی گزارش از اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده در جلسات

- عدم وجود انگیزه ورغبت در معلمان برای شرکت در جلسات

- عدم نظارت از ادارات در مورد تشکیل و کیفیت جلسات

- عدم نتیجه گیری از تصمیمات در روند آموزش وپرورش

- فرد گرایی و عدم تمایل به انجام کار گروهی در مدارس

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 16 مرداد 1390    | توسط: nazar mohammad narouie    | طبقه بندی: شورای معلمان،     | نظرات()